Soutěž o ceny

 

SOUTĚŽ 2016

Jste kreativní? Baví vás vymýšlet dialogy či krátké příběhy? Pokud ano, tak tato soutěž je určena právě pro vás!

1. JAK SOUTĚŽIT?

Během výstavy CZ.KOMIKS budeme na našem facebookovém profilu postupně zveřejňovat obrázky, u nichž můžete pod každý uveřejněný obrázek s komiksovou bublinou doplňovat do příspěvků vtipný text.
Soutěžní texty budou zveřejněny zde na webových stránkách www.vankovkakomiks.cz.
Zároveň návštěvníci našeho FB budou moci hlasovat pro text v bublině, který se jim nejvíc líbí.

Účastníci soutěže mohou doplňovat texty pouze na základě uvedení své e-mailové adresy u soutěžního příspěvku na FB.

2. O CO SE 5x HRAJE?

1. místo: poukázka na nákup v Galerii Vaňkovka v hodnotě 5 000 Kč + komiksová revue AARGH!
2. místo: poukázka na nákup v Galerii Vaňkovka v hodnotě 2 000 Kč + komiksová revue AARGH!
3. místo: poukázka na nákup v Galerii Vaňkovka v hodnotě 1 000 Kč + komiksová revue AARGH!
4. místo: poukázka na nákup v Galerii Vaňkovka v hodnotě 500 Kč + komiksová revue AARGH!
5. místo: poukázka na nákup v Galerii Vaňkovka v hodnotě 500 Kč + komiksová revue AARGH!

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Do Soutěže budou zařazeny všechny osoby starší 18ti let, které v období od 3.-24. května 2016 originálně doplní do komentáře pod soutěžní příspěvky (či soutěžní příspěvek) text do komiksové bubliny a zároveň uvedou svou e-mailovou adresu (dále jen „Účastník“).

2. Komentáře s neúplnými údaji nebudou do Soutěže zařazeny. Identifikační údaj - e-mail je v této Soutěži povinný a bez něj nemůže být Účastník zařazen do slosování.
Dále platí, že Soutěžící musí mít minimálně 20 přátel. Ze soutěže jsou vyloučeny fejkové profily založené za účelem soutěžení na FB a profily vedené na jiné jméno než mají Účastníci ve svém OP.
Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená nawww.facebook.com/promotions_guidelines.php.
Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

3. Každý účastník se může zúčastnit svou odpovědí u každého soutěžního příspěvku, ale pouze jednou.

4. Při hlasování návštěvníků FB pro nejlepší text u komiksové bubliny přihlédneme k počtu hlasů, finálně však výherce určí porota složená z členů managementu Galerie Vaňkovka.

5. Každý účastník Soutěže, který splní výše uvedené podmínky účasti v soutěži, bude zařazen do soutěže o věcné ceny. Věcnými cenami se rozumí:

1. místo: poukázka na nákup v Galerii Vaňkovka v hodnotě 5 000 Kč + komiksová revue AARGH!
2. místo: poukázka na nákup v Galerii Vaňkovka v hodnotě 2 000 Kč + komiksová revue AARGH!
3. místo: poukázka na nákup v Galerii Vaňkovka v hodnotě 1 000 Kč + komiksová revue AARGH!
4. místo: poukázka na nákup v Galerii Vaňkovka v hodnotě 500 Kč + komiksová revue AARGH!
5. místo: poukázka na nákup v Galerii Vaňkovka v hodnotě 500 Kč + komiksová revue AARGH!

6. Po ukončení soutěže dne 24.5.2016 budou Pořadatelem nejpozději dne 15.6.2016 na internetových stránkách www.galerie-vankovka.cz zpracovány výsledky Soutěže a vyhlášeni vítězové s uvedením jejich jména a příjmení.

7. Pořadatel bude rovněž vítěze kontaktovat elektronicky. Pořadatel se zavazuje předat výhercům soutěže ceny od 15.6. – 30.6.2016 ( striktně však dle instrukcí pořadatele, které výherci obdrží e-mailem ) a to osobním převzetím v Galerii Vaňkovka (Správa parkoviště).

8. Všichni Účastníci, kteří získají výše uvedené ceny, souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení na internetových stránkách www.galerie-vankovka.cz a FB Pořadatele.

9. Vstupem do Soutěže se všichni Účastníci zavazují dodržovat tato pravidla, která jsou uveřejněna na internetové adrese www.galerie-vankovka.cz a www.vankovkakomiks.cz. V případě jakýchkoliv námitek účastníků má Pořadatel právo konečného rozhodnutí. Vymáhání cen či účasti v Soutěži je vyloučeno.

10. Účastníci Soutěže souhlasí s tím, aby s jejich údaji bylo nakládáno v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a aby jejich osobní údaje byly počítačově zpracovány pro interní potřeby Pořadatele soutěže.

11. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele i Spolupořadatele a jejich rodinní příslušníci. Pravidla soutěže vstupují v platnost dne 3.5.2016.

 

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA!

VÝHERCI SOUTĚŽE:

1. místo - Romana Koulová:
Tak vezmeš si mě domů? Nezaberu tolik místa a zlobit taky nebudu. Maminka to ani nepozná.

 

2. místo - Hana Čechalová:
Tenhle polštář jsem koupil nedávno od nějakého týpka... mám pocit, že si říkal Aladin...

3. místo - Dagmar Dvořáčková:
Jako vločka sněhu, padající na tvou tvář, chci okusit tvou něhu, kterou v srdci ukrýváš.

4. místo - Anna Novotná:
No co všichni koukáte? Říkali jste, ať se postavím třeba na hlavu.

5. místo - Dana Pešková:
Moje milá, že jsi byla dnes zase utrácet ve Vaňkovce a zapomněla koupit večeři?

© ECE Projektmanagement Praha s.r.o.